Anasayfa


     AĞLEBÎLER (800-909)

   
BASIM : 2013
ISBN : 978-605-4539-23-9
Fiyat : 24 TL (KDV Dahil)
***
Doç. Dr. MUHİTTİN KAPANŞAHİN
        Detaylar
 
 
Detaylar

KİTAP HAKKINDA:

Ağlebîler (800-909) Abbasîlerin doğudaki problemlerinin çokluğu ve batıdaki Haricî ve Şiî ayaklanmalar karşısındaki zafiyeti dolayısıyla İbrahim b. Ağleb’in veraset usulüne dayalı isteğinin Hârun Reşîd’in kabulüyle kurulmuş bir devlettir. İçişlerinde serbest, dış işlerinde Abbasî yönetimine bağlı bir devlet olarak siyasi hayatını sürdürmüş ve Abbasîlerin İfrîkıyye’deki temsilcisi olmuştur. Bulunduğu coğrafyada sınırlı kalmamış ve özellikle en parlak dönemlerinin temsilcisi olan I. Ziyâdetullah zamanında Akdeniz’de gerçekleştirdiği başarılı seferleriyle Sicilya’nın İslam coğrafyasına katılmasını sağlamışlardır. Roma, Ağlebîlerin saldırılarından nasibini almış ve Müslümanlar tarafından tarihte ancak bu kadar tehdit edilir olmuştur. İslam medeniyeti Avrupa’ya Endülüs’ten sonra en önemli ikinci yol olarak Sicilya’dan geçmiştir. Bölgedeki diğer devletler gibi Ağlebîler de Fatımîlerin kuruluşu ile 909 tarihinde sona ermiştir.

Ağlebiler devlet yönetiminde Abbâsileri taklit etmişler, kurumlarını buna göre dizayn etmişlerdir. Sünni İslam anlayışına sahip olan Ağlebîler, Maliki mezhebinin İfrîkıyye’de yayılmasında etkili olmuşlardır. Kendine has sanat anlayışı oluşturan Ağlebîler, komşu ülkelerden etkilenmişler ve onları etkilemişlerdir.


YAZAR HAKKINDA:

MUHİTTİN KAPANŞAHİN

1971 yılında Ovacık/Karabük’te doğdu. İlköğrenimini Kapullu Köyü İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Karabük İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı.

1995 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında “Mehmed Efendi ve İbtihacü’t-Tevarih Adlı Eserinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle Yüksek Lisansını, 2007 yılında “Kanunî Sultan Süleyman’ın Avrupa’ya Karşı Takip Ettiği Fetih Politikası” adlı teziyle Doktora’sını tamamladı.

1998-2001 yılları arasında MEB’de öğretmenlik yaptı. 2001 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöreleri Tarih Araştırma Merkezi’ne uzman olarak atandı. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Evli ve dört çocuk babasıdır.