Anasayfa


     MEKÂN, KİMLİK, GÜÇ VE DIŞ POLİTİKA

   
BASIM : Haziran - 2012
ISBN : 978-605-4539-14-7
Fiyat : 69.44 TL (KDV Dahil)
***
Prof. Dr. S. GÜLDEN AYMAN (Der.); Prof. Dr. CENGİZ OKMAN; Prof. Dr. FARUK SÖNMEZOĞLU
        Detaylar
 
 
Detaylar

2000’li yılların başından itibaren gerek Türk dış politikasının üzerinde yoğunlaştığı coğrafi alanın genişlemesi gerekse de dış politika faaliyetlerindeki artış birçok çalışmaya kaynaklık etmiştir. Bu kitabın özelliği sadece bugünü dünden ayıran özellikler üzerinde durması değil, geleceğe dair önemli sorulara kaynaklık edebileceği inancıyla dış politika tahlil çabalarını yönlendirebilecek kavramlar, teorik çerçeveler de sunmasıdır. Kitapta mekân, kimlik ve güç kavramları ışığında dış politikada süreklilik ve değişim unsurları ve bunları etkileyen bir dizi faktöre ışık tutulmaktadır.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Prof. Dr. S. Gülden AYMAN: SUNUŞ 

Prof. Dr. Cengiz OKMAN: TÜRK DIŞ POLİTİKASI - TRENDLER, ÇERÇEVELER VE UYGULAMA SÜREÇLERİ ÜZERİNDE GENELLEMELER (1815-2009)

Prof. Dr. Faruk SÖNMEZOĞLU: TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ POLİTİKASINDA SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM

Doç. Dr. Ayşegül SEVER: “ÇOKTARAFLILIK” VE TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Radiye Funda KARADENİZ: SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI’NDA “DIŞ TÜRKLER”

Dr. Sezgi DURGUN: YER BİLGİSİNDEN ULUSAL COĞRAFYA’YA 

Dr. Cangül ÖRNEK: SOĞUK SAVAŞ DÜNYASINDA MODERNLEŞMECİLİK: TÜRKİYE’NİN “OKUMUŞ KESİMLERİ” VE ABD

Dr. Murat YEŞİLTAŞ: PEŞİNE TAKILMA MI YUMUŞAK DENGELEME Mİ? - TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ VE İKİNCİ IRAK SAVAŞINA YÖNELİK ABD İLE MÜTTEFİKLİK İLİŞKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Dr. Emre ERŞEN: ZİHİNSEL KURGULAR VE DIŞ POLİTİKA: AVRASYACILIK ÖRNEĞİ

Dr. R. Kutay KARACA: ÇİN’İN DIŞ POLİTİKA ANLAYIŞI VE TÜRKİYE - SORUNLAR VE ÖNERİLER 

Dr. Gonca Oğuz GÖK: TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA BARIŞ ARAYIŞI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

Dr. Özgür ÜŞENMEZ: TÜRKİYE’DE SİYASAL İSLAM ve AKP’nin HEGEMONYA SORUNU

Dr. Zuhal MERT UZUNER: DIŞ POLİTİKADA DEĞİŞİM TARTIŞMALARI