Anasayfa


     (İÇTİHATLI) YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI - AĞUSTOS 2022 (42. BASIM)

   
BASIM : AĞUSTOS 2022 (42. BASIM)
ISBN : 978-605-9579-45-2
Fiyat : 240 TL (KDV Dahil)
        Detaylar
 
 
Detaylar

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GÖRE
27 TEMMUZ 2022 TARİHİ İTİBARIYLA EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE YÜRÜRLÜKTEKİ

içtihatlı

Türkiye Cumhuriyeti

YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI

 

42. BASIM - AĞUSTOS 2022

 

 

Yayınevimiz bu kitap ile akademisyenlerimizin en temel ihtiyaçlarından birini karşılamayı amaçlamıştır. Kitabımızın içeriğinde Yükseköğretim ile ilgili olarak Türk Hukuk Mevzuatındaki, akademisyenlerimize gerekli olan bütün;
- Kanunlar
- Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
- Yüksek Yargı Kararları
- Cumhurbaşkanı Kararları
- (Yürürlükteki) Bakanlar Kurulu Kararları
- YÖK Yürütme Kurulu Kararları
- Tüzükler
- Yönetmelikler
- Tebliğler
düzenli bir sistematik içerisinde ve kitabımızın baskı tarihi (27 TEMMUZ 2022) itibarıyla güncel olarak, yürürlükte olduğu şekliyle verilmiştir.
 
Yükseköğretim Mevzuatı kitabı büyük boy, 1028 sayfa, 75 gram birinci sınıf kağıda kaliteli baskılı ve sağlam ciltlidir.

 

 Fiyatı KDV dahil 240.- TL’dır. 

 

Sipariş vermek için adınızı, açık adresinizi ve telefon numaranızı eksiksiz olarak bildirmeniz yeterlidir.

 

 SİPARİŞ TELEFONLARI

 

 Cep: (0532) 556 84 36  
(0212) 512 60 80- (0212) 518 43 63 

e-mail:yalinkitap@gmail.com 

 

 YALIN YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Alemdar Mah. Molla Fenari Sok. Tektaş İş Hanı No: 24 / 6
CAĞALOĞLU - FATİH - İSTANBUL

 

YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI KİTABIMIZIN FİHRİSTİ

               

   I. T. C. ANAYASASI’NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ

- T. C. Anayasası’nın Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları İle İlgili Maddeleri

    II. KANUNLAR

- Yüksek Öğretim Kanunu (2547 sayılı Kanun)

- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Yükseköğretim Kurumları ve Kadroları İle İlgili Maddeleri)

- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809 sayılı Kanun)

- Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (6749 sayılı Kanun)

- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun (6756 sayılı Kanun)

- Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914 sayılı Kanun)

- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483 sayılı Kanun)          

- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (3628 sayılı Kanun)

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun (6114 sayılı Kanun)

- Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923 sayılı Kanun)

- Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun (1416 sayılı Kanun)

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (5978 sayılı Kanun)

- Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746 sayılı Kanun)

- Uluslararası İşgücü Kanunu (6735 sayılı Kanun)           

- Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843 sayılı Kanun)

- Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs ve Kredi Verilmesine İlişkin Kanun (5102 sayılı Kanun)

    III. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

- Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 703)     

- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 124)

    IV. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No: 2)       

- Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No: 3)

    V. CUMHURBAŞKANI KARARLARI

-  Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 141)

    VI. BAKANLAR KURULU KARARLARI (Halen Yürürlükte Olanlar)

- Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma

- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı             

- Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar             

- Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları İle İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar

- Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

- Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

- Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Karar

- Devlete Ait Üniversitelere Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerinin Döner Sermaye Bütçelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Karar

- Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarında Her Derecedeki Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine İlişkin Esaslar

- Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri İle Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

- Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

    VI. TÜZÜKLER

- Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğü 

- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü                    

    VIII. YÖNETMELİKLER

  a) Yükseköğretim Kurumları ve Bağlı Kuruluşlarla İlgili Yönetmelikler

- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

- Üniversitelerarası Kurul’un ve Kurul’a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği             

- Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

- Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği           

- Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

- Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği

- Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (Farabi Değişim Programı)

- Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği

- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    b) Üniversiteler ve İdari Yapıları İle İlgili Yönetmelikler

- Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği             

- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği

- Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik

- Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kuruluna Dair Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği           

    c) Vakıf Üniversiteleri ile İlgili Yönetmelikler

- Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

- Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği

- Vakıflarca Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Devlet Yardımına İlişkin Esaslar

- Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 177 nci Maddesi Uyarınca Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Teminat Hesabının Açılması, İşletilmesi, İzlenmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

    d) Yayınlar ve Bilimsel Projeler İle İlgili Yönetmelikler

- Üniversiteler Yayın Yönetmeliği            

- Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

    e) Akademik Personel İle İlgili Yönetmelikler

- Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı) 
 
- Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Yönetmeliği

- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

- Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller

- Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

- Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

- Doçentlik Yönetmeliği

Doçentlik Değerlendirmesi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar

- Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

- Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği

- Lisansüstü Öğretim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

    f) Öğrenciler İle İlgili Yönetmelikler

- Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

- Yükseköğretim Genel Kurulu’nun Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarını Tanıma ve Baraj Puanı Uygulama Kararı

- Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

- Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

- Açık Yükseköğretim Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

    IX. ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS YÜKLERİ İLE İLGİLİ YÖK YÜRÜTME KURULU KARARLARI

- Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

- Öğretim Üyelerinin Kendi Üniversitesi Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirilebilecekleri Ders Yükleri Hakkında Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı

    X. DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

- Üniversiteler (Rektörler, telefon ve fax numaraları, web adresleri)

- Vakıf Meslek Yüksekokulları (Müdürler, telefon ve fax numaraları, web adresleri)