Anasayfa


     YEREL YÖNETİMLERDE MEMURLARLA İLGİLİ DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI

   
BASIM : Haziran 2022
ISBN : 978-605-73799-9-3
Fiyat : 50 TL (KDV Dahil)
***
Enver Salihoğlu MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ KÜLTÜR YAYINLARI
        Detaylar
 
 
Detaylar
YEREL YÖNETİMLERDE MEMURLARLA İLGİLİ DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI

Enver Salihoğlu

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ KÜLTÜR YAYINLARI

(13,5x21 cm., 304 sayfa, Birinci Hamur Kağıt.)

Yerel yönetimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan memurlar genel olarak Merkezi Yönetim kadrolarında bulunan memurlarla aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Geçmişte disiplin cezaları yönünden aralarında bazı farklılıklar bulunmaktaydı. Ancak 2021 yılında zabıta ve itfaiye personeli için yönetmeliklerle öngörülen disiplin cezaları kaldırılmış, böylece yerel yönetimlerde görevli bütün memurlar hakkında 657 sayılı Kanun’da sayılan disiplin cezaları ile özel kanunlarda yer alan disiplin cezalarının uygulanması sağlanmıştır. Bununla birlikte, mevzuatta disiplin kurulları ve disiplin amirlerinin belirlenmesi ile ilgili farklı düzenlemeler getirilmiştir. Öte yandan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği 2021 yılında yürürlüğe konulmuş, bu Yönetmelik’te bazı usul hükümleri değiştirilmiş, yerel yönetimler disiplin amirlerinin ise ayrı bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Bütün bu değişiklikler dikkate alınarak yenilenen bu kitabın sadece yerel yönetim memurlarının değil bütün devlet memurlarının yararlanabileceği uygulamaya yönelik bir kaynak olması amaçlanmıştır.