Anasayfa


     Tarım ve Sanayi Devrimlerinden Sonra ENERJİ DEVRİMİ

   
BASIM : 2014
ISBN : 978-605-4539-57-4
Fiyat : 20 TL (KDV Dahil)
***
LATİF MUTLU
        Detaylar
 
 
Detaylar

Kitabımızın, bilimsel ve teknolojik olmak üzere, birbirine bağlı iki amacı vardır.

Bilimsel amacı; Fizik biliminin çok sağlam temellere oturduğu kabul edilen, “Enerjinin korunumu” kanunu ile “Entropi” terimini yerinden söküp çıkarmaktır. Böylece, ‘başka enerji yok’, diyen termodinamiğin I. Kanunu ile enerjinin sonunda iş yapamaz hale geleceğini savunan Entropi düşüncesi de olmayacağı için, yeni enerji araştırma girişimleri hızlanacaktır. Temel enerji kaynaklarımızın stokları iki üç nesil sonra tükenmeye başlayacaktır. Geleceğin enerjisi olarak çekim kuvvetinden başka bir enerji görünmüyor.

Modern fiziğin kabul ettiği dört temel kuvvetin en zayıfı yerçekimi olarak bilinmektedir. Kitabımızda farklı bir görüşle karşılaşacaksınız. Yerçekimi tüm diğer kuvvetlerin anasıdır. Evrendeki ısı, dünyadaki tüm doğal olaylar ve hareketlerin tek nedeni çekim kuvvetidir. Yerçekimi etki alanındaki akışkanlar yoğunluk sırasına dizilerek çekilirler. Yoğunluk sıralaması oluşturulurken veya bozulan sıralamanın düzeltilmesi için, akışkanlar yer değiştirirken yeni enerjiler oluşur. Konveksiyonla ısı aktarmanın itici gücü çekim kuvvetidir.

Teknolojik amacı; yer çekim kuvvetinin, iş ve elektrik ürettiğini gösteren bir mekanizma hazırlayıp çalıştırmaktır.

- Latif MUTLU’nun hazırladığı “Enerji Devrimi” kitabı araştırmacıları ilgilendirmekle beraber her aydının ve çevrecinin okuması gereken,  popüler bir yayın niteliğindedir. Genç araştırmacıların Latif MUTLU’nun açtığı bu yolda yürüyerek, yeni projeler üretmelerini bekliyorum."
                                                                                         
Taner YILDIZ
                                                                           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
*****
Sn. Latif MUTLU’nun uzun araştırma ve incelemelerden sonra bir kitap haline getirmeye çalıştığı, “Enerji Devrimi” adlı eseri bir çok yönüyle teknolojik ve bilimsel araştırmalarla uğraşanlara farklı bir bakış açısı getirmektedir. Bu uzun soluklu çalışma ile bilime yeni bir düşünce ve görüş vermesi açısından ve çok değerli inceleme ve araştırma sonucunda böyle bir eserin çıkmasını sağladığı için tebrik eder ve kutlarım.
                                                                                                               Prof. Dr. Ali Nezihi BİLGE
*****
Sn. Latif MUTLU 'nun “Enerji Devrimi” kitabı çok büyük miktarlarda etrafımızda bulunan ve hiç yararlanmadığımız bu enerji kaynağının insanlık için en verimli şekilde kullanılmasına dikkat çekiyor ve anlaşılır bir yazım dili ile bilimsel olarak yapılabilecekleri gösteriyor. Kitabın en önemli yanı; “Akışkanların çekim kuvveti alanında yoğunluklarına göre sıralanma prensibinin bulunuşudur.” Çekimin etkisi ile akışkanlar yoğunluklarına göre sıralanırken, yeni enerjilerin oluşması, enerji devrimini başlatacak güçtedir.
                                                                                                                   Prof. Dr. Doğan GÜNEŞ
*****
Yaşamının yarım yüzyılını yerçekiminden yararlı iş elde etmeye ayıran Latif MUTLU, Doğa olaylarını tanık göstererek evrenin enerjisinin ezelden beri artmakta olduğunu savunuyor. Kitapta anlatılan doğa olayları açıklaması böylesi bir gözleme dayanıyor. Bu savların kanıtlanarak kuram olmaktan çıkması zamanın belirleyeceği bir durum. Ama zaman düşlenen konuların gerçekleşmesi durumunda yeni kapı açacak nitelikte. Kitap yalnız fizik bölümü için değil tüm fen bilimi öğrenciler için önem taşımaktadır.
                                                                                                                            Prof. Dr. Nuri ÜNAL
*****
Enerji kaynakları artan enerji ihtiyacını karşılamadığı gibi yarattığı kirlilik tüm ekolojik yaşamı ciddi şekilde tehdit edecek noktaya ulaşmıştır. Alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi, kapasitelerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra daha farklı enerji kaynaklarının geliştirilmesi pek çok araştırmacıyı yeni arayışlara yöneltmektedir. Bu kitap bu türden yeni arayışların somut bir kanıtıdır.  Yeni bir enerji kaynağı arayışında olan Latif MUTLU temel olarak farklı yoğunluktaki akışkanların çekim kuvveti tarafından yoğunluklarına göre sıralandığını ve bu sıralanmanın yeni enerji ürettiğini ileri sürmektedir. Bu tezinin doğrulanmasının insanoğlunun enerji sorununa bir devrim niteliğinde katkı sağlayacağı açıktır.
                                                                                                                              Prof. Dr. Ekrem AYDINER

***

LATİF MUTLU

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurucusu, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Kurucular Kurulu onursal başkanı ve vakfın mütevelli heyet üyesidir. (www.latifmutlu.com)