Anasayfa


     İNGİLTERE'DE ERMENİ PROPAGANDASI (1878-1898)

   
BASIM : 2013
ISBN : 978-605-4539-34-5
Fiyat : 24 TL (KDV Dahil)
***
Doç. Dr. YAHYA BAĞÇECİ
        Detaylar
 
 
Detaylar

KİTAP HAKKINDA:

Günümüzde özellikle iletişim araçları ile Türkiye ve Türk tarihi aleyhinde yapılan propagandalar aslında hiç de yeni değildir. Bu olumsuz propagandaların başlangıcı, Ermeni meselesinin uluslararası alanda ortaya çıkması ile aynı tarihlere denk gelmektedir. Zira Osmanlı Devleti’nden ayrılarak hiçbir yerinde çoğunluk olmadıkları Anadolu coğrafyasında bağımsız bir devlet kurmak için harekete geçen Ermeniler, bu amaçlarına kendi başlarına ulaşamayacaklarını anlamışlardır. Dolayısıyla bu uğurda faaliyet gösteren Ermenilerin asıl amaçları, dönemin büyük devletlerini yanlarına çekmeyi başarmak ve Osmanlı Devleti’ne müdahale etmelerini sağlamak olmuştur. Bunu sağlayabilmenin en kestirme yolunun ise, bu devletlerin kamuoylarını kazanmaktan geçtiğinin farkına varmışlardır.

Şüphesiz bu devletlerin başında, dönemin büyük devletlerinden biri olan İngiltere gelmiştir. Meselenin uluslararası alanda gündeme geldiği 19. yüzyılın son çeyreğinde İngiltere’de yaşayan bazı Ermeniler, İngiliz kamuoyunu ve siyasetçilerini etkilemek için ellerinden gelen her türlü gayreti göstermişlerdir. Aslında bu noktada İngiliz çıkar ve hedefleri ile söz konusu Ermenilerin amaçları birbiriyle örtüşmüştür. Çünkü bu dönemde İngiltere’nin dış politikasına yön veren siyasetçiler, Ermenilerin haklarını savunmaya, onlar için ıslahat temin etmeye çalışmışlar, Ermenileri, muhtar bir Ermenistan kurulacağı fikriyle tahrik etmişlerdir. Denilebilir ki İngiliz siyasetçiler, Ermenilerden daha çok Ermeni meselesine sahip çıkmışlardır.

Yazar Hakkında:

Yrd. Doç. Dr. Yahya BAĞÇECİ

1978 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de 1996 yılında tamamladı. 1997 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimine başladı ve 2001 yılında buradan mezun oldu. Yüksek lisansını, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalı, Yakınçağ Bilim dalında 2003 yılında tamamladı. Aynı yıl Yakınçağ Bilim dalında doktora eğitimine başladı. 2005 yılında, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak girdi. 2008 yılında ise doktorasını tamamladı. 2009 yılında yardımcı doçent doktor unvanını alan Bağçeci, evli ve bir çocuk babasıdır.